DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Hà Nội: Trình HĐND TP thông qua danh mục hơn 600 dự án thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Linh Nguyễn. Ảnh: Thanh Hải
22-09-2021 16:29
Kinhtedothi-Chiều nay, 22/9, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tiến hành xem xét về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021.
Trình bày Tờ trình của UBND TP về vấn đề này, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND TP, kết quả thu hồi đất đến nay trên địa bàn TP là 857 dự án với diện tích 2.316,44ha, đạt 49,3% kế hoạch thu hồi đất năm 2021 theo Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND TP. 
Từ thực tế kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc hiện nay, trên cơ sở kết quả tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP, cân đối các nguồn lực và khả năng thực hiện, tính đầy đủ hồ sơ pháp lý thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dựng đất, trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP trình HĐND TP thông qua điểu chỉnh, bổ sung Danh mục thu hồi đất; chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021.
Các đại biểu dự Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI 
Cụ thể, điều chỉnh giảm 17 dự án thu hồi đất năm 2021 với diện tích 49,21ha và 10 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 với diện tích 14,19ha. Cùng đó, thông qua bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn TP Hà Nội năm 2021, gồm: 623 dự án thu hồi đất, với diện tích là 1.942,9ha (gồm 585 dự án sử dụng vốn ngân sách với diện tích 1.621,53 ha và 38 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách với diện tích 321,37 ha); 352 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với diện tích là 486,11 ha.
Trong năm thực hiện, UBND TP sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND TP thông qua thì UBND TP tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND TP thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.
Thẩm tra về nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP cơ bản thống nhất tiêu chí, danh mục điều chỉnh giảm, bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng năm 2021 như UBND TP đề xuất. Đồng thời, để HĐND TP có thêm thông tin xem xét, quyết định, Ban đề nghị UBND TP báo cáo làm rõ một số nội dung. Trong đó, cần làm rõ danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng dất được xây dựng trên cơ sở quy định pháp luật và chỉ đạo của T.Ư, đối với năm 2021 tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020.
Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đề nghị UBND TP báo cáo khái quát việc thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020; khẳng định các dự án đề xuất bổ sung thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020; việc thực hiện quy định của pháp luật về chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, rừng.