Hà Nội ưu tiên khai thác nước sạch từ sông Hồng, Đuống

Chia sẻ

KTĐT - Hà Nội đang khai thác nước sạch với tổng công suất 683.000 m3 mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng khoảng 70-85% dân số đô thị.

KTĐT - Hà Nội đang khai thác nước sạch với tổng công suất 683.000 m3 mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng khoảng 70-85% dân số đô thị.

Theo quy hoạch cấp nước thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, thành phố Hà Nội sẽ giảm khai thác nguồn nước ngầm, tăng sản xuất từ nước mặt sông Hồng, sông Đuống.

Đến năm 2030, Hà Nội sẽ có 3 nhà máy nước mặt. Ngoài nhà máy nước sông Đà hiện có với công suất 300.000 m3 sẽ nâng lên 900.000 m3 mỗi ngày vào năm 2030, thành phố sẽ xây mới 2 nhà máy nước sông Hồng và sông Đuống với công suất 300.000 m3 mỗi ngày vào năm 2020 và nâng lên 450.000-600.000 m3 mỗi ngày vào năm 2030.

Các nhà máy nước ngầm hiện tại như Pháp Vân, Hạ Đình, Tương Mai có công nghệ xử lý chưa hợp lý sẽ giảm dần công suất và tiến tới ngừng hoạt động vào năm 2030. Các nhà máy còn lại như Yên Phụ, Lương Yên, Mai Dịch, Cáo Đỉnh, Nam Dư, Gia Lâm… sẽ được duy trì công suất.

Hà Nội đang khai thác nước sạch với tổng công suất 683.000 m3 mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng khoảng 70-85% dân số đô thị. Tại các khu vực thị tứ, tỷ lệ dân số được cấp nước sạch đạt khoảng 40-60%. Tuy nhiên, hầu hết các khu vực nông thôn hiện vẫn "trắng" nước sạch.

Nhu cầu sử dụng nước sạch trong dân cư ngày càng tăng cao, nhất là vào những mùa nắng nóng. Theo dự báo, đến năm 2020, tổng nhu cầu sử dụng nước của toàn thành phố đạt trên 1,7 triệu m3 mỗi ngày, do vậy đầu tư để khai thác nguồn nước sạch đáp ứng yêu cầu sử dụng là vấn đề rất quan trọng.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã yêu cầu cơ quan lập quy hoạch cấp nước cần bám theo các thông số của đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội mở rộng; đưa ra các phương án cụ thể để tiến tới giảm dần sử dụng nước ngầm, tăng sử dụng nước mặt trong sinh hoạt và có đánh giá tác động tới môi trường. Phó chủ tịch cũng yêu cầu cơ quan thực hiện khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, báo cáo UBND thành phố trong tháng 11.