Hà Nội: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 22,4%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Cục Thống kê Hà Nội, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố trong quý I/2015 đạt 59.778,3 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn nhà nước trên địa bàn tăng 4,6%; vốn ngoài nhà nước tăng 13%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 1,4% so với cùng kỳ.

Chia theo khoản mục đầu tư thì vốn đầu tư xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng 32,7% , tăng 22,4% so cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất chiếm tỷ trọng 22,2%, tăng 3,4%; vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản chiếm tỷ trọng 3%, tăng 5,8%; vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động chiếm tỷ trọng 39,5 , tăng 4,6%; vốn đầu tư khác, chiếm tỷ trọng 2,6%, tăng 1,2%.

 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Quý I/2015, các công trình, dự án có vốn chuyển tiếp tục được thực hiện. Do kinh tế khu vực và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng đạt thấp, lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sản xuất trong nước có dấu hiệu phục hồi nhưng còn chậm, quỹ đất sạch, nhà xưởng đáp ứng điều kiện cho hoạt động thu hút đầu tư mới/mở rộng cho các nhà đầu tư nước ngoài còn hạn chế; thủ tục hành chính đã có cải thiện nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu ngày càng cao từ nhà đầu tư và chủ trương cải cách hành chính mạnh mẽ từ Chính phủ, việc chọn lọc khi thu hút các dự án FDI vào Hà Nội có yêu cầu cao và chặt chẽ hơn so với một số địa phương khác đã tác động suy giảm đến nguồn vốn đầu tư của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài.