DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội xây dựng, ban hành 39 văn bản quy phạm pháp luật

24-12-2014 17:10
Kinhtedothi - Theo kế hoạch có 39 văn bản được triển khai, phân công rõ cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện cũng như tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của cơ quan liên quan trong soạn thảo văn bản QPPL.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 6776/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2015.

Theo kế hoạch có 39 văn bản được triển khai, phân công rõ cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện cũng như tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của cơ quan liên quan trong soạn thảo văn bản QPPL.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Giám đốc các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo, xây dựng văn bản QPPL của thành phố chịu trách nhiệm đối với văn bản do sở, ngành mình đề xuất. Trực tiếp chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, yêu cầu, tiến độ, thời gian, trình thành phố ban hành. Áp dụng thông tư của liên bộ Tư Pháp - Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của HĐND, UBND. Cùng với đó, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc góp ý, thẩm định văn bản trước khi trình thành phố.

UBND thành phố yêu cầu, việc soạn thảo, xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL của UBND thành phố cần được tiến hành khẩn trương, đúng tiến độ. Huy động ý kiến tham gia của các cấp, các ngành và nhân dân trên cơ sở tuân thủ quy định của hệ thống pháp luật.

Văn bản được soạn thảo, ban hành phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và hiệu quả trong thực tiễn.
TAG: