Hà Nội xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 463/TB-UBND về Kết luận của tập thể Lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về việc xây dựng "Bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính thành phố Hà Nội".

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương tiếp thu ý kiến các thành viên UBND Thành phố, hoàn thiện "Bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính thành phố Hà Nội" trình UBND Thành phố xem xét, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 10/12/2016, trong đó, lưu ý thực hiện các yêu cầu sau: Bám sát Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức; Mở rộng phạm vi điều chỉnh chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức trong gia đình, tại khu dân cư nơi cư trú và trong cộng đồng; Bố cục phải ngắn gọn, rõ ràng; từ ngữ xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, không sử dụng từ đa nghĩa dễ gây hiểu lầm và theo nhiều nghĩa khác nhau.
Giao Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND Thành phố việc thực hiện kết luận, chỉ đạo trên.
Từ năm 2014, Hà Nội đã tiến hành xây dựng Bộ khung quy tắc ứng xử với các tiêu chí cụ thể cho 6 nhóm: Cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, khu dân cư và nơi công cộng. Tuy nhiên sau nhiều lần lấy ý kiến, đến thời điểm này Bộ khung quy tắc chưa được ban hành.