Hà Nội xử lý nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

Thủy Tiên - Công Thọ
Chia sẻ

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Liên quan tình trạng người dân chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, tại văn bản số 5807/VP-ĐT, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, báo cáo kết quả về UBND Thành phố trước ngày 20/7/2020.
 Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. 
Các nội dung vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đều đã được UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết. TP yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tập trung chỉ đạo, tổ chức lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định và chính sách đã được UBND Thành phố chấp thuận cho Dự án tại các văn bản đã ban hành; đảm bảo tiến độ hoàn thành đã được Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo tại văn bản số 2658/UBND-GPMB ngày 25/6/2020. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thông tin đầy đủ về chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng để người dân hiểu và chấp hành; cương quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, gây mất an ninh trật tự khu vực và trên địa bàn huyện.
UBND TP cũng giao Công an Thành phố trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Sóc Sơn và phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo vệ để thực hiện biện pháp hành chính đối với các trường hợp chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
TP Giao các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, kịp thời báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.