Hà Nội yêu cầu báo cáo khối lượng rác thải thực tế phát sinh

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Công văn số 3851/UBND-KT về công tác triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường của các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo công tác triển khai thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND TP với các nội dung: Rà soát, báo cáo dân số có mặt đến 31/12/2016, trong đó xác định rõ để loại trừ dân số tại các nhà chung cư, khu đô thị mới và dân số trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động khác trên địa bàn; báo cáo khối lượng rác thải thực tế phát sinh và số thu thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 và dự kiến cả năm 2017.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước Hà Nội tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 và Cong văn số 1423/UBND-KT ngày 28/3/2017 của UBND TP tại các quận, huyện, thị xã và tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu giao thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường cho các quận, huyện, thị xã, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 31/8/2017.

Độc giả có thể xem toàn văn Công văn trên TẠI ĐÂY