Hà Tĩnh sắp xếp, đổi mới các DNNN

Chia sẻ

KTĐT - 10 doanh nghiệp được chuyển thành Công ty TNHH một thành viên bao gồm: Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Kẻ Gỗ, Sông Rác,...

KTĐT - 10 doanh nghiệp được chuyển thành Công ty TNHH một thành viên bao gồm: Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Kẻ Gỗ, Sông Rác, Linh Cảm, Hồng Lam, Can Lộc, Hương Khê, Công ty Quản lý khai thác – xây dựng công trình thủy lợi Hương Sơn, Công ty cấp nước Hà Tĩnh, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Trung tâm Đăng kiểm 38-01S.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chuyển đổi 10 doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ phần hóa 2 doanh nghiệp và sáp nhập Trung tâm quản lý nước sạch tại 7 huyện của tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể 10 doanh nghiệp được chuyển thành Công ty TNHH một thành viên bao gồm: Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Kẻ Gỗ, Sông Rác, Linh Cảm, Hồng Lam, Can Lộc, Hương Khê, Công ty Quản lý khai thác – xây dựng công trình thủy lợi Hương Sơn, Công ty cấp nước Hà Tĩnh, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Trung tâm Đăng kiểm 38-01S.

Và thực hiện cổ phần hóa 2 doanh nghiệp là Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh, Công ty Đầu tư xuất khẩu lao động thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt sáp nhập Trung tâm Quản lý nước sạch tại 7 huyện Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang vào Công ty Cấp nước Hà Tĩnh.

Kinh tế đô thị cuối tuần