Hà Tĩnh sẽ thực hiện 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ xác định 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược.

Cụ thể, đó là: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, đột phá. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử,chính quyền số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng đô thị, hạ tầng thông tin, viễn thông, thúc đẩy phát triển kinh tế số.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 - 17/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.
Cũng tại dự thảo báo cáo chính trị, xác định đến năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh có 27 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu là: Phát triển 2.500 đảng viên; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân trên 10%; cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp dưới 9%, công nghiệp - xây dựng trên 56%; dịch vụ trên 35%; thu ngân sách trên địa bàn trên 28.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng; ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã, phường, thị trấn đạt cơ sở vững mạnh toàn diện.
Định hướng đến năm 2030, tỉnh Hà Tĩnh có mức tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 8,5%; tính chung cả giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 9,7%/năm. GRDP bình quân đầu người 8.800 USD. Hình thành các thành phố phía Bắc và phía Nam của tỉnh.
Cùng với đó, báo cáo chính trị nêu 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thuộc 09 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội;  2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Từ đó xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, 05 chương trình trọng điểm.
Tại báo cáo nêu rõ, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sẽ mang chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá  của cả nước”.
Hà Tĩnh sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Với mục tiêu: Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện ời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.
Về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm có 53 đồng chí (giảm gần 5% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020). Nhân sự dự kiến giới thiệu 59 đồng chí, số dư 6/53 đồng chí (tỷ lệ 11,3%), trong đó Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tái cử 38 đồng chí. Đổi mới cấp ủy đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 15/53 đồng chí (tỷ lệ 28,3%). Trong nhiệm kỳ, căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, đổi mới cấp ủy là 19/53 đồng chí, tỷ lệ 35,84%. Số cán bộ nữ được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX là 9/59 đồng chí, tỷ lệ 15,25%.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 - 17/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.