Hải Dương: Khẩn trương xử lý rác thải tồn đọng từ nhiều năm tại xã Việt Hồng

Vĩnh Quân
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản yêu cầu các DN: Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương, Công ty CP Môi trường APT - Seraphin, Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương thực hiện ngay việc xử lý hàng nghìn tấn rác còn tồn đọng từ nhiều năm nay.

Theo đó, qua việc giám sát và xử lý khối lượng rác thải còn tồn đọng tại cụm nhà máy xử lý rác thải tại xã Việt Hồng (huyện Thanh Hà), cho thấy các đơn vị liên quan chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. 
Tỉnh Hải Dương yêu cầu khẩn trương xử lý rác thải tồn đọng từ nhiều năm tại xã Việt Hồng

Cụ thể, chưa xử lý đốt 22.700 tấn rác thải sinh hoạt còn tồn đọng trong kho của nhà máy xử lý rác thải ODA; việc xử lý đốt 37.800 tấn rác thải sinh hoạt còn tồn đọng trong khuôn viên của Công ty CP Môi trường APT - Seraphin Hải Dương còn chậm; việc xác minh lượng rác thải do Công ty CP Môi trường đô thị thu gom từ các đơn vị, DN trong khoảng thời gian từ 1/11/2012 đến 31/12/2017 chưa hoàn thành.
UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu, đối với Công ty CP Quản lý công trình đô thị thực hiện ngay việc vận chuyển ra khỏi khu vực nhà xưởng ODA và đốt 22.700 tấn rác thải sinh hoạt còn tồn đọng thuộc trách nhiệm của công ty.

Công ty CP Quản lý công trình đô thị và Công ty CP APT - Seraphin cần thực hiện ngay việc ký kết hợp đồng làm căn cứ để thực hiện vận chuyển, đốt khối lượng 8.138,4 tấn rác thải sinh hoạt còn tồn đọng và thanh quyết toán khối lượng xử lý theo quy định.
Công ty CP Quản lý công trình đô thị và Công ty CP Môi trường đô thị cần ký kết hợp đồng để làm căn cứ vận chuyển đốt khối lượng 8.768,08 tấn rác thải sinh hoạt còn tồn đọng.
Các cơ quan ban ngành theo dõi, đôn đốc giám sát những đơn vị nêu trên khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và có báo cáo thường xuyên.