Hải Phòng có 2 Phó Chủ tịch UBND TP mới

Vĩnh Quân
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 10/11, HĐND TP Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp chuyên đề - Kỳ họp thứ 15 để kiện toàn nhân sự HĐND và UBND TP.

Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành phát biểu tại kỳ họp
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành nêu rõ, tại kỳ họp, HĐND TP sẽ xem xét quyết định việc miễn nhiệm các chức danh: Trưởng Ban Đô thị HĐND; Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND; đồng thời bầu bổ sung Trưởng Ban Đô thị HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND TP. Việc sắp xếp, kiện toàn nhân sự là công việc quan trọng, với mục đích là xây dựng bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền đồng bộ, vững mạnh, thống nhất, đoàn kết, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới.
Ông Lê Văn Thành đề nghị các vị đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, bản lĩnh để đảm nhận các trọng trách trong bộ máy chính quyền TP; góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI đã đề ra.
Các đại biểu bỏ phiếu tại kỳ họp

Kỳ họp đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Đô thị HĐND TP khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thành ủy khoá XVI, đại biểu HĐND TP khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn Đình Chuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVI; Nguyễn Xuân Bình - nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ khoá XV; Nguyễn Văn Thành - nguyên Uỷ viên Thành uỷ khoá XV.

Miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND TP khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn Văn Cao - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Bách Phái - nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Lê Văn Quý - nguyên Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Phạm Thành Văn - nguyên Chánh Thanh tra TP; Phạm Thu Xanh - nguyên Giám đốc Sở Y tế; Trần Việt Tuấn - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục để bầu chức danh Trưởng ban Ban Đô thị HĐND TP khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, ông Lê Trung Kiên - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XVI, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đại biểu HĐND TP khóa XV đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Đô thị HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, ông Lê Anh Quân - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XVI, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện An Dương và ông Nguyễn Đức Thọ - Uỷ viên Thành uỷ khóa XVI, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.