Hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất do mưa bão

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đây là mục tiêu được UBND huyện Quốc Oai đặt ra tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống lụt bão năm 2013, diễn ra ngày 25/4.

Năm 2012, cơn bão số 5 gây ảnh hưởng trực tiếp tới địa bàn huyện, làm sạt trượt một số đoạn đê tả Tích và đê bao sản xuất. Tổng lượng mưa năm 2012 đo được trên địa bàn huyện khoảng 1.700mm, cao hơn trung bình nhiều năm, mưa chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 9; trong đó lượng mưa trong tháng 5 lớn nhất, đạt 453mm, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.
 
Năm 2013, trước dự báo sẽ có bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm, huyện Quốc Oai đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai các biện pháp ứng phó hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất do mưa bão gây ra; triệt để thực hiện phương châm bốn tại chỗ; chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục có hiệu quả và huy động mỗi hộ dân đóng góp 2 bao tải đất dự trữ để đáp ứng ngay khi có sự cố xảy ra.
 
Đặc biệt đối với các xã ven sông Tích, Đáy không để thiệt hại về người. Trên những đoạn đê xung yếu, các địa phương cần tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác, chuẩn bị vật tư và nhân lực để bảo vệ đê; các công ty thủy lợi lập phương án bảo dưỡng máy bơm, thiết bị điện để kịp thời tiêu úng. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng sông, kênh tiêu.
 
Để đảm bảo cho công tác PCLB năm 2013 và các năm tiếp theo, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của, UBND huyện Quốc Oai kiến nghị với UBND thành phố quan tâm đầu tư và hỗ trợ nguồn kinh phí trong việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.