HĐND các cấp TP Hà Nội: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo Thường trực HĐND TP Hà Nội, năm nay, Thường trực HĐND TP ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 7/1/2019 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND, gồm 273 nội dung, được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện. 7 tháng đầu năm 2019, 168 nội dung công việc đã được triển khai, đạt 61,5% kế hoạch, cơ bản đúng thời gian, tiến độ và chất lượng.

Chiều nay (13/8), Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND TP, quận, huyện, thị xã quý II và thảo luận chuyên đề “Công tác tiếp công dân và xư lý đôn đốc, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”, do Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì. Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.
 Toàn cảnh Hội nghị (ảnh: Phạm Hùng)
Thay mặt Thường trực HĐND TP đánh giá kết quả hoạt động của HĐND các cấp TP 7 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: HĐND các cấp TP đã thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng; bám sát các chỉ đạo của T.Ư, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, Nghị quyết HĐND các cấp để cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển Thủ đô.
Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, toàn diện, tiếp tục có những điểm mới; Thường trực HĐND TP, quận, huyện, thị xã đều ban hành chương trình công tác năm 2019 “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”; qua đó các hoạt động đều được kiểm đếm, đảm bảo đúng thời hạn và chất lượng. Các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát được thực hiện tích cực, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả cao. Các đại biểu chuyên trách HĐND nâng cao trách nhiệm hoạt động, tăng cường đi cơ sở, tham dự các kỳ họp, các phiên giải trình của Thường trực HĐND các cấp... Hoạt động tiếp công dân phát huy hiệu quả, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định và từng bước đổi mới. Việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả cao. Đặc biệt, việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP được triển khai quyết liệt, cụ thể, thiết thực, đạt được hiệu quả rõ rệt, đã có sự chuyển biến tích cực ở các cấp, các ngành địa phương.
Đáng chú ý, thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rõ trách nhiệm, đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, HĐND các cấp TP đã tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả công việc. Thường trực HĐND TP ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 7/1/2019 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND, gồm 273 nội dung, được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện. 7 tháng đầu năm 2019, 168 nội dung công việc đã được triển khai, đạt 61,5% kế hoạch, cơ bản đúng thời gian, tiến độ và chất lượng. Đồng thời, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ TP, HĐND TP đã triển khai kịp thời, hiệu quả 161 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố.
Đặc biệt, nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động của HĐND các cấp theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; ngay từ đầu năm, Đảng Đoàn, Thường trực HĐND TP đã xây dựng kế hoạch với những nội dung, biện pháp đồng bộ, khả thi và tập trung chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết liệt, cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Trong đó, đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019 với nhiều đổi mới, nhất là công tác thi đua khen thưởng đối với hoạt động HĐND các cấp của TP được quan tâm, tạo không khí đổi mới, phát động các phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND các cấp. Thường trực HĐND TP cũng đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 4/1/2019 về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã thuộc TP. Trong đó trọng tâm là tổ chức 2 hội nghị tọa đàm chuyên đề với Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND quận, huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo HĐND các xã, thị trấn về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND TP cũng đã định hướng, hướng dẫn kịp thời đúng quy định pháp luật đối với hoạt động của HĐND quận, huyện, thị xã; trao đổi kinh nghiệm của Thường trực HĐND TP trong tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thuộc thẩm quyền. Sau Hội nghị, lãnh đạo HĐND quận, thị xã, phường tiếp thu những kinh nghiệm thu được để tập huấn cho các cơ sở, tích cực bồi dưỡng cho đại biểu HĐND nhằm nâng cao ý chí, bản lĩnh của người làm công tác HĐND..., góp phần tạo sự chuyển biến tích cực sau các cuộc giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp TP, giúp HĐND các quận, huyện, thị xã phát huy vai trò của đại biểu trong hệ thống chính trị và trách nhiệm của đại biểu chuyên trách, tạo sự lan tỏa trong việc phát huy các kỹ năng hoạt động của HĐND các cấp.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn Thay mặt Thường trực HĐND TP đánh giá kết quả hoạt động của HĐND các cấp TP 7 tháng đầu năm (ảnh: Phạm Hùng) 
Bên cạnh đó, 7 tháng qua, HĐND các cấp của TP đã tổ chức thành công các kỳ họp HĐND theo tinh thần đổi mới, chủ động, phù hợp thực tiễn, đã đem lại kết quả tốt đẹp, được đại biểu HĐND, cử tri đánh giá cao; tổ chức các phiên giải trình của Thường trực HĐND đúng quy định, hiệu quả rõ rệt, khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hoạt động giám sát, khảo sát cũng thể hiện toàn diện, sát yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri, kiến nghị kịp thời khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết HĐND các cấp. Cùng với đó, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng luật; triển khai hiệu quả các công việc theo thẩm quyền của Thường trực HĐND các cấp và tham gia các hoạt động chung của TP.
Phát huy kết quả đạt được từ đầu năm đến nay, trong 5 tháng còn lại, HĐND các cấp TP sẽ tập trung vào thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của TP và từng địa phương, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2019. Cùng với đó, sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp chuẩn bị chu đáo nội dung các kỳ họp HĐND, các phiên giải trình của Thường trực HĐND đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND các cấp theo hướng giám sát có trọng tâm, trọng điểm, giám sát đến cùng, giám sát sâu ở cơ sở....

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần