HĐND huyện Phú Xuyên họp bầu các chức danh chủ chốt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/6, huyện Phú Xuyên tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử huyện Phú Xuyên thông báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND tiến hành bầu các chức danh HĐND, UBND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -  2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, bà Phạm Hải Hoa - Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện; Hai ông Nguyễn Chí Quân và Nguyễn Văn Hội được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND huyện. Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016 tiếp tục được HĐND tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Phạm Hải Hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó chủ tịch và Trưởng các ban HĐND, UBND huyện.
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Phạm Hải Hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó chủ tịch và Trưởng các ban HĐND, UBND huyện.
Các ông Trần Công Thành và Nguyễn Hữu Bảo được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện. Tiếp đó, HĐND huyện cũng tiến hành bầu các chức danh: Trưởng, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; Trưởng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện. Cùng với đó, HĐND cũng tiến hành bầu các Ủy viên UBND huyện gồm 14 ông, bà là Trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện và bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân với 22 thành viên.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Phạm Hải Hoa - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên cho biết, ngay sau kỳ họp, HĐND sẽ nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, ban hành quy chế làm việc một cách cụ thể, phân  công nhiệm vụ rõ ràng đối với các chức danh trong HĐND, UBND. Mặt khác, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Từ đó, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2016- 2021. 

Bà Phạm Hải Hoa khẳng định: “HĐND sẽ không ngừng nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính từ cấp xã, thị trấn đến cấp huyện nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng đất trăm nghề. 

Bên cạnh đó, HĐND cũng sẽ chú trọng đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của người dân, tăng cường hoạt động giám sát theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, quyết định các vấn đề quan trọng để đưa nền kinh tế huyện nhà bước lên tầm cao mới”.