HĐND huyện Thạch Thất có Phó Chủ tịch mới

Tin & ảnh: Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/11, HĐND huyện Thạch Thất khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã khai mạc kỳ họp thứ 15 để xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh kỳ họp.
Theo báo cáo, nguồn ngân sách kết dư năm 2019 trong niên độ ngân sách huyện năm 2020 của huyện Thạch Thất được xác định cụ thể: Bổ sung dự toán thu ngân sách huyện năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019 là 60,084 tỷ đồng, tổng ngân sách huyện năm 2020 sau khi được bổ sung là 1.670.147 triệu đồng. Tổng nguồn kết dư ngân sách huyện trong năm 2019 sẽ được sử dụng dành làm nguồn lực cải cách tiền lương, phân bổ chi phí cho các dự án đầu tư dùng vốn sự nghiệp, phân bổ chi phí mua sắm, sửa chữa và bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ngoài ra, HĐND huyện Thạch Thất cũng đã thông qua đề nghị điều chỉnh dự toán chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020 đợt 2 theo nguyên tắc giảm dự án chi phí thường xuyên, rà soát thực hiện cắt giảm đảm bảo tổng số tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm 10% chi phí thường xuyên khác trong những tháng cuối năm 2020. Rà soát tiết kiệm thêm 10% thực hiện chế độ tự chủ kinh phí nhiệm vụ thường xuyên những tháng cuối năm 2020 sau khi loại trừ: tổng lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo tiền lương, tiền công của cả năm 2020, số kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, kinh phí nhiệm vụ chi thường xuyên thực tế đã chi 6 tháng đầu năm.
Dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện giao năm 2020 là 913.905 triệu đồng (trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương là 26.220 triệu đồng, giảm trừ kết luận kiểm toán 52 triệu đồng, điều chỉnh cắt giảm đợt 1 là 9.833 triệu đồng, dự toán giao sau điều chỉnh đợt 1 là 877.800 triệu đồng. Số điều chỉnh cắt giảm chi tiêu thường xuyên trong đợt 2 năm 2020 của huyện là 4.289 triệu đồng; tổng cắt giảm 2 đợt của năm 2020 là 14.122 triệu đồng.
Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ mới, các đồng chí nghỉ công tác và chuyển công tác khác. Ảnh Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Thạch Thất đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với các ông Nguyễn Như Đạt, Nguyễn Duy Đức; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Kiều Hoàng Tuấn để nghỉ hưu theo chế độ.
HĐND huyện Thạch Thất cũng tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Cấn Văn Hương - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa 2016 - 2021; bầu chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Mạnh.