HĐND huyện Thường Tín họp kỳ chuyên đề thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/10, HĐND huyện Thường Tín khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND huyện và quyết định nhiều nội dung quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. 

Dự kỳ họp có Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ; Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cùng các đại biểu HĐND huyện và đại diện các phòng, ban chuyên môn.

Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND huyện thông qua các báo cáo, tờ trình. Báo cáo của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn; điều chỉnh điều hoà kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; phê duyệt phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021 (đợt 3); phê duyệt cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của huyện.

Theo đó UBND huyện trình HĐND huyện phê duyêt chủ trương đầu tư đối với 7 dự án và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 139 dự án. Điều chỉnh điều hoà kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã giao tại Nghị quyết số 36/NQ - HĐND ngày 22/12/2021 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 của HĐND huyện (đợt 2) bao gồm điều chỉnh giảm kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển năm 2022 đối với 9 dự án là hơn 40 tỷ đồng.

Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển năm 2022 đối với 10 dự án số tiền hơn 40 tỷ đồng. UBND huyện còn trình HĐND huyện về việc xem xét phê chuẩn phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021 (đợt 3) với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng để hỗ trợ ngân sách xã, thị trấn chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. UBND huyện trình HĐND huyện về việc xem xét phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ phát biểu bế mạc kỳ họp  
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ phát biểu bế mạc kỳ họp  

Tiếp đó, các đại biểu HĐND huyện thảo luận nội dung UBND huyện trình kỳ họp và thông qua dự thảo 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh, điều hoà kế hoạch vốn đầu tư công cấp huyện năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn Phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021 (đợt 3) và Nghị quyết phê chuẩn Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của huyện.

Bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ đề nghị ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện giao UBND huyện tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và nghiệm thu, quyết toán các công trình đảm bảo giải ngân vốn theo đúng kế hoạch, sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí phân bổ kết dư ngân sách huyện theo quy định.