HĐND quận Tây Hồ họp kỳ bất thường thông qua việc cải tạo nhiều công trình văn hóa, giáo dục

Vũ Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 17/10, HĐND quận Tây Hồ họp kỳ họp bất thường - Kỳ họp thứ 8, Khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021, xem xét, thông qua chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND quận do UBND quận trình; kiện toàn chức danh ủy viên UBND quận.

Tại Kỳ họp, HĐND quận đã xem xét và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Nhật Tân (cơ sở 1); cải tạo, mở rộng trường THCS Xuân La; cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận (cơ sở 1); cải tạo, nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật hè đường Lạc Long Quân; cải tại, sửa chữa trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận Tây Hồ và các hạng mục phụ trợ khác.
 Toàn cảnh Kỳ họp
Về các dự án liên quan đến các cơ sở giáo dục, báo cáo thẩm tra cũng như ý kiến của các đại biểu HĐND quận đánh giá, việc thực hiện các dự án là cần thiết, sẽ hoàn thiện cơ sở vật chất các trường, bổ sung các phòng chức năng, bảo đảm công năng và nhu cầu sử dụng trong việc dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục của quận. HĐND quận đề nghị quá trình thực hiện các dự án này cần chấp hành đúng quy định của pháp luật, bảo đảm vệ sinh môi trường...
Tại kỳ họp, HĐND quận cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 3 Ủy viên, do nghỉ hưu theo quy định. Cùng với đó, tiến hành bầu bổ sung và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 1 Ủy viên, giữ chức vụ Trưởng phòng LĐTB&XH.