DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

HĐND TP đề xuất chương trình giám sát năm 2022 có lựa chọn, trọng tâm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Linh Nguyễn (ảnh: Thanh Hải)
22-09-2021 19:41
Kinhtedothi-Chiều nay (22/9), Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tiến hành xem xét về chương trình giám sát của HĐND TP năm 2022.
Tại đây, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Trần Hợp Dũng trình bày Tờ trình của HĐND TP cho biết: Để chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 HĐND TP đảm bảo chất lượng, đúng quy định, ngày 10/3/2021, Thường trực HĐND TP đã có Công văn 58/HĐND-VP gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các Ban HĐND TP, các tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND TP đề xuất nội dung xây dựng chương trình giám sát năm 2022 của HĐND TP. Thường trực HĐND TP đã nhận được các nội dung đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các Ban HĐND TP và một số đại biểu HĐND TP.
Nhằm tăng cường hoạt động giám sát năm 2022 và tiếp tục thực hiện phương châm bám sát chủ trương của Đảng, giám sát có lựa chọn, trọng tâm, trọng điểm và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP, việc Thường trực HĐND TP trình HĐND TP chương trình giám sát năm 2022 là cần thiết, đảm bảo đúng quy định của Luật.
Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Trần Hợp Dũng trình bày Tờ trình của HĐND TP  
Theo đó, về nội dung giám sát, dự kiến NĂM 2022, HĐND TP giám sát tại các kỳ họp 2 nhóm nội dung: Thứ nhất, xem xét báo cáo của UBND TP về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và cả năm 2022 của TP; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND TP, UBND TP, Tòa án nhân dân, Viện KSND, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật. Thứ hai, chất vấn Chủ tịch UBND TP, thành viên khác của UBND TP, Viện trưởng Viện KSND, Chánh án Tòa án nhân dân TP, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND TP và cá nhân liên quan vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.
Bên cạnh đó, HĐND TP sẽ giám sát 2 chuyên đề: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP; việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của TP.
Về hoạt động giám sát của Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND TP, sẽ được thực hiện theo quy định của Luật. Trên cơ sở lĩnh vực, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo pháp luật; kiến nghị, phản ánh và những vấn đề cử tri quan tâm; thực tiễn phát sinh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; các cơ chế, chính sách của TP; căn cứ chương trình công tác năm 2022 của HĐND TP và theo chỉ đạo, phân công, điều hòa của Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND TP sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện.
Để đảm bảo thực hiện tốt chương trình giám sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP, Thường trực HĐND TP đề nghị HĐND TP thông qua chương trình giám sát này.