HĐND TP Hà Nội thông qua 15 nhóm biện pháp để xử lý dự án chậm

Linh Nguyễn - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-HĐND TP yêu cầu UBND TP tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn; tạo môi trường đầu tư, tập trung nguồn lực để phát triển KT-XH Thủ đô; thiết lập kỷ cương trong quản lý dự án đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai

Chiều nay, 8/4, tại Kỳ họp thứ Tư, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách (NNS) có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, HĐND TP thông qua 15 nhóm biện pháp giải quyết đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn NNS có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Tư, HĐND TP khóa XVI
Quang cảnh Kỳ họp thứ Tư, HĐND TP khóa XVI

Trong đó, đáng chú ý, HĐND TP yêu cầu UBND TP tập trung để xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn TP; tạo môi trường đầu tư, tập trung nguồn lực để phát triển KT-XH Thủ đô; thiết lập kỷ cương trong công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai. Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối giải quyết, rõ quy trình trong giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với các dự án vốn NNS có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai.

Thúc đẩy các chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng đất có hiệu quả. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư có mục đích phục vụ nhu cầu dân sinh và các dự án kêu gọi đầu tư của TP.

Bên cạnh đó, yêu cầu xử lý kiên quyết, dứt điểm với các dự án chậm thực hiện đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng còn tồn đọng; các trường hợp cố ý chây ì, tiếp tục vi phạm thì kiên quyết thu hồi các dự án đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Tiếp tục rà soát, kiếm tra, thanh tra đối với các dự án vốn NNS có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai khác (ngoài các dự án đã phân loại, đã xử lý) để phân loại và đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý dứt điểm các dự án vốn NNS có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn TP.

Đồng thời, TP sẽ phân loại, rà soát các dự án đã có quyết định chủ trương đến nay đã quá tiến độ thực hiện dự án nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xử lý theo đúng quy định pháp luật; kiên quyết thu hồi với nhà đầu tư không còn phù hợp quy định của pháp luật đầu tư, không có năng lực triển khai dự án. Trường hợp chủ đầu tư chậm, không phối hợp thực hiện thì tổ chức kiểm tra, xử phạt, ngừng, chấm dứt hoạt động của dự án theo pháp luật đầu tư, đề xuất thu hồi đất đã giao theo đúng quy định pháp luật.

Song song đó, thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định pháp luật về thuế; tăng cường kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế của từng dự án đầu tư; tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với dự án chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý với từng dự án theo quy định pháp luật; xử phạt, ngừng, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi đất đã giao theo đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp chây ì, tiếp tục vi phạm. Trường hợp chủ đầu tư chậm, không phối hợp thực hiện thì tổ chức kiểm tra, xử phạt, ngừng, chấm dứt hoạt động của dự án…

Các đại biểu bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết
Các đại biểu bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết

Theo báo cáo của UBND TP, đến nay, đối với các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có 135 dự án, cụ thể: 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; 12 dự án đề nghị loại bỏ khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND TP; 38 dự án đã chấm dứt hoạt động dự án theo quy định; 74 dự án được UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý.

Với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, UBND TP chỉ đạo Sở TNMT chủ trì, phối hợp các sở, ngành TP và UBND cấp huyện thanh tra, kiểm tra với 404 dự án. Trong đó, 96 dự án với diện tích 290,9ha đất, sau thanh tra, chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai; 29 dự án với tổng diện tích 1.844,3ha đất, kiến nghị trình UBND TP thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất.

Đến nay, UBND TP đã ban hành quyết định thu hồi đất 10 dự án với tổng diện tích 177,7ha. Có 60 dự án với tổng diện tích 9ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, UBND TP quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng. Có 63 dự án với tổng diện tích 1.426,1ha đất chậm hoàn thành GPMB; 20 dự án với tổng diện tích 92,1ha đất chậm hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ngoài ra, có 136 dự án có các vi phạm khác, đã kiến nghị và đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể tại kết luận thanh tra từng dự án.

Với các dự án còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất, UBND TP giao Cục Thuế tiếp tục đôn đốc, thu nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tính đến ngày 31/3, UBND TP đã chỉ đạo Cục Thuế kiểm tra, rà soát đối với 170 dự án chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính (136 dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất, tổng số tiền 22.247 tỷ đồng; 34 dự án còn nợ 3.330 tỷ đồng (trong đó nợ gốc là 1.590 tỷ đồng; nợ tiền chậm nộp là 1.758 tỷ đồng).