HĐND TP Hà Nội tiếp tục những dấu ấn đổi mới và vì dân

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả - Vì dân”, hoạt động của HĐND TP Hà Nội và các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới trong cả tư duy và thực tiễn hành động.

Năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và các đại biểu HĐND TP đã góp phần quan trọng phát huy tiềm năng, thế mạnh của TP, giải quyết những vấn đề cấp bách trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.
Đổi mới trong điều hành

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, ngay từ đầu năm 2017 với quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và triển khai hoạt động, Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND TP đã cụ thể hóa chương trình công tác theo danh mục 174 đầu việc trọng tâm. Trong đó, phân công rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, tham mưu và thực hiện đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Qua đó, cơ bản các đầu việc đều triển khai theo đúng thời gian, tiến độ và đảm bảo chất lượng. Đồng thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND TP để triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc với các cử tri quận Hà Đông.    Ảnh: Thanh Hải
Chính sự đổi mới, quyết liệt trong điều hành đã góp phần vào thành công chung trong hoạt động của HĐND TP. Thể hiện rõ nhất ở các kỳ họp HĐND TP, đã phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của TP. Điểm mới trong năm 2017 là công tác chuẩn bị kỳ họp được chủ động từ rất sớm, phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ và các cơ quan có liên quan. Các nội dung có tính chất quan trọng, tác động nhiều mặt đến đời sống dân sinh đều được lấy ý kiến rộng rãi của người dân qua nhiều kênh. Các Ban HĐND TP cũng chủ động tổ chức khảo sát, thu thập thông tin…, qua đó, báo cáo thẩm tra khách quan, rõ tính phản biện, rõ quan điểm, tạo thuận lợi cho đại biểu trong quá trình xem xét, quyết nghị tại kỳ họp. Công tác điều hành kỳ họp của HĐND TP cũng tiếp tục được đổi mới, khoa học, dân chủ, đúng luật, sâu sát, quyết liệt, khơi dậy và phát huy trí tuệ của các đại biểu. Các đại biểu HĐND TP không chuyên trách phát biểu trao đổi thảo luận, chất vấn kỳ họp sau cao hơn kỳ họp trước, cụ thể kỳ thứ 4 đạt 45%, kỳ thứ 5 đạt 65%.

HĐND TP đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ và giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và những vấn đề dân sinh bức xúc của TP, góp phần vào sự thành công chung. Cụ thể, trong năm 2017 đã ban hành 35 nghị quyết tạo cơ chế, căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành TP tổ chức thực hiện. Các nghị quyết HĐND TP đi vào cuộc sống đã phát huy hiệu quả và được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tiếp tục những đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp, HĐND TP đã chỉ đạo xây dựng các video clip liên quan đến lĩnh vực chất vấn để có hình ảnh trực quan sinh động, rõ vấn đề, rõ địa chỉ và rõ trách nhiệm. Các phiên chất vấn có sự tham gia của nhiều đại biểu ở các lĩnh vực công tác, tạo nên không khí tranh luận sôi nổi, sát thực tiễn. Bên cạnh lãnh đạo UBND, Ủy viên UBND TP, đã có thêm Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã “đăng đàn” trả lời, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình. Thông qua chất vấn, nhiều vấn đề bức xúc ở TP đã được quan tâm giải quyết có hiệu quả như khắc phục tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai; vi phạm trật tự xây dựng; vệ sinh an toàn thực phẩm; cung cấp nước sạch…

Một điểm nổi bật nữa trong hoạt động của HĐND TP năm qua là Thường trực HĐND TP đã tổ chức thành công phiên giải trình về việc thu gom xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và việc quản lý hồ nước khu vực nội thành Hà Nội. Đây là vấn đề quan trọng, cấp bách mà TP, cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm. Sau phiên giải trình, TP đã triển khai nhiều giải pháp để giải quyết các tồn tại trong vấn đề này, góp phần tạo nên những hiệu quả tích cực.

Giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Một điểm nhấn tiếp tục được khẳng định trong năm 2017 là HĐND TP đã triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp trong hoạt động giám sát, khảo sát. Các cuộc giám sát của Thường trực, các Ban đều có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề bức xúc của thực tiễn, được cử tri quan tâm trên tinh thần “đeo bám đến cùng”. Điểm mới là HĐND TP đã ban hành kế hoạch giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, trong đó ấn định rõ lộ trình triển khai, không trùng lặp, chồng chéo về nội dung, đối tượng, địa điểm, thời gian giám sát.

Năm 2017, Thường trực HĐND TP đã tổ chức 3 đợt giám sát chuyên đề quan trọng của TP như “tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất trên địa bàn TP”, “thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học”… Các Ban HĐND TP cũng liên tục “ra quân”, thực hiện 37 cuộc giám sát, khảo sát theo chương trình, kế hoạch. Đồng thời, giám sát qua văn bản, khảo sát trực tiếp một số vụ việc, thông tin được phản ánh qua báo chí. Chú trọng đến việc nắm bắt dư luận, giải quyết những bức xúc của cử tri, Thường trực HÐND TP đã giám sát tiến độ triển khai 3 dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Ba Vì. Đây là những dự án đang bị ngừng trệ, gây bức xúc trong dư luận.

Qua giám sát, khảo sát, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND không chỉ làm rõ nguyên nhân, giải pháp và lộ trình thực hiện, mà còn khẳng định quyết tâm của TP trong thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong công việc. Đồng thời, trên cơ sở đó đề nghị với UBND TP điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Qua giám sát, đã kiến nghị 197 vấn đề với UBND TP và được tiếp thu, giải quyết 59% kiến nghị, qua đó tạo dự đồng thuận giữa chính quyền và Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tại các Kỳ họp vừa qua, việc giám sát trực tiếp tại Kỳ họp thông qua báo cáo và chất vấn cũng được thực hiện rất hiệu quả. Nhiều vấn đề đại biểu truy đến cùng trách nhiệm như quản lý trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy, nông nghiệp công nghệ cao... Những thông tin “nóng” đã được đưa ra, không né tránh và rất thẳng thắn. Trên cơ sở đó, lãnh đạo TP đã tiếp thu, khẳng định sẽ có giải pháp để cử tri yên lòng. Tuy kết quả mới là bước đầu nhưng cho thấy rõ tính hiệu quả và một cách làm đúng hướng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

Năm 2018 là năm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2016 - 2021, hoạt động của HĐND các cấp cần tiếp tục được đổi mới, hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các cấp chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Trong đó, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, triển khai thực hiện, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND TP, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của TP, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018.

Trên cơ sở chủ đề của TP được xác định năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, Thường trực HĐND, các Ban và Văn phòng HĐND TP đã xây dựng chương trình công tác năm 2018 với 252 nội dung (Thường trực HĐND 64 nội dung, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND 188 nội dung) được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai. Trọng tâm là chủ động thực hiện sớm công tác chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND. Chủ động chuẩn bị các bước lấy tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo dân chủ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định… Đồng thời, đổi mới toàn diện, thực chất hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và phiên giải trình của Thường trực HĐND, đảm bảo thực sự dân chủ, xây dựng, đi đến tận cùng của vấn đề.

Thường trực HĐND TP và các Ban HĐND TP cũng xác định duy trì hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, giám sát đến cùng, giám sát sâu ở cơ sở và chú trọng theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kết luận sau giám sát, khảo sát. Ngoài giám sát thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thường trực HĐND TP sẽ triển khai giám sát 2 chuyên đề về giải quyết các quyết định kết luận khiếu nại tố cáo; các dự án sử dụng đất chậm triển khai. Các Ban HĐND TP cũng dự kiến giám sát, khảo sát hơn 30 nội dung; tăng cường hoạt động khảo sát thường xuyên với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và giảm đi bức xúc của người dân.

Trên cơ sở những thành tựu, kết quả đạt được năm 2017, chúng ta tin tưởng hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội trong năm 2018 sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp năm mới 2018 và đón Xuân Mậu Tuất, thay mặt Thường trực HĐND TP, tôi xin kính chúc các đồng chí và Nhân dân Thủ đô nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công.