HĐND TP Hà Nội tổ chức Kỳ họp chuyên đề, xem xét 6 nội dung quan trọng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 4) của HĐND TP Hà Nội dự kiến diễn ra trong tháng 4/2022, sẽ xem xét, thông qua 6 nội dung quan trọng.

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 4) HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, Kỳ họp sẽ tổ chức trong thời gian 1 ngày (dự kiến ngày 8/4/2022), tại Hội trường tầng 3, Trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội.

Kỳ họp chuyên đề này, HĐND TP dự kiến xem xét, thông qua 6 nội dung gồm: Thứ nhất, Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ Kế hoạch năm 2022 để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng trường học công lập đạt chuẩn, đầu tư xây dựng hạ tầng hệ thống y tế và nâng cấp hệ thống y tế cơ sở, tu bổ di tích giai đoạn 2022-2025.

Thứ hai, Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn đầu tư công của TP.

Thứ ba, thống nhất về nguyên tắc giải quyết tập trung xử lý đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thứ tư, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 5/12/2018 của HĐND TP “thông qua quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thứ năm, báo cáo kết quả thực hiện Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm TP Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Thứ sáu, kiện toàn chức danh ủy viên UBND TP.

Chuẩn bị cho Kỳ họp, Thường trực HĐND TP đã phân công các Ban HĐND phối hợp UBND TP và các sở, ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND TP. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP phối hợp Văn phòng UBND TP và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Kỳ họp đảm bảo chu đáo, chất lượng.

Thường trực HĐND TP cũng đề nghị UBND TP trình xin ý kiến Thành ủy về các nội dung trình tại Kỳ họp theo đúng quy định; phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc trách nhiệm của UBND TP và phân công lãnh đạo UBND TP, Ủy viên UBND TP trình bày báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp.