HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại kỳ họp này, HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ thông qua 11 tờ trình, trong đó nhiều người quan tâm đến tờ trình về điều chỉnh hệ số chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của HĐND TP.

Sáng 7/7, kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được khai mạc.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND thảo luận, thông qua 11 tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh liên quan đến nhiều chính sách lớn.

Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh tham dự kỳ họp thứ 5 khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 7/7.
Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh tham dự kỳ họp thứ 5 khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 7/7.

Cụ thể: Tờ trình về chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc phạm vi quản lý của TP; Tờ trình về quy định chế độ trợ cấp hằng tháng của khu (ấp) đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động, ngày công lao động tăng thêm đối với Dân quân khi làm nhiệm vụ và Dân quân thường trực; Tờ trình về các chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực Trạm Y tế phường, xã, thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đến năm 2025; Tờ trình về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; Tờ trình về chính sách đặc thù hỗ trợ tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn…

Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, HĐND TP sẽ thảo luận tờ trình về ban hành Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của HĐND TP sửa đổi Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 của HĐND TP về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của HĐND TP.

Theo đó, tại Điều 1 sửa đổi đoạn thứ 2 khoản 1 Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 của HĐND TP, như sau: “Từ tháng 7 đến hết tháng 12/2021: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,0 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ (tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ). Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế (từ cấp TP đến cấp xã) và cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách ở cấp phường, xã, thị trấn tối đa là 1,2 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ.

Từ năm 2022 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, căn cứ khả năng cân đối và yêu cầu điều hành của TP, UBND TP báo cáo HĐND TP quyết định hệ số thu nhập tăng thêm không vượt quá 1,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ.

Việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này giao cho UBND TP cân đối nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo chỉ tăng lương theo lộ trình của Chính phủ (dự kiến vào tháng 7/2022) và tiếp tục thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của HĐND TP trong thời gian từ năm 2022 đến hết thời gian thí điểm Nghị quyết 54/2017/QH14 không thấp hơn 1,2 và không vượt quá 1,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ…”.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, trước đó vào ngày 13/11/2021, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Trong đó tại điều 3 về thực hiện chính sách tiền lương, nêu: “Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 điều 4 của Nghị quyết 23/2021/QH15 của Quốc hội…”.

Như vậy, năm 2022 không thực hiện tăng lương theo lộ trình, nguồn cải cách tiền lương TP Hồ Chí Minh chủ yếu để thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù của TP.

“Để đảm bảo tiếp tục thực hiện chế độ chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của HĐND TP từ năm 2022 đến hết thời gian thí điểm Nghị quyết 54/2017/QH14, Ban cán sự đảng UBND TP kính trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương về việc điều chỉnh hệ số chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 với mức hệ số chi thu nhập tăng thêm năm 2022 là 1,2 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ”, tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị.

Bên cạnh việc thảo luận và thông qua 11 tờ trình của UBND TP, tại kỳ họp này Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh cũng sẽ trình đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị nhiệm kỳ 2021-2026”.