HĐND TP thông qua giải pháp thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/7, tại Kỳ họp thứ 7 – HĐND TP khóa XVI, 100% đại biểu có mặt tán thành thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ páht triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 tán thành kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của TP Hà Nội. Trong đó, nhấn mạnh về giải pháp phòng, chống dịch thương chương trình phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023) của Chính phủ.

Quang cảnh Kỳ họp
Quang cảnh Kỳ họp

Về các giải pháp thúc đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; kiểm soát giá cả, thị trường; tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; cơ cấu lại kinh tế ngành, phát triển các mô hình kinh tế mới; phát triển các lĩnh vực văn hóa, thông tin, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường.

HĐND TP cũng tán thành những nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2022 do UBND TP trình và nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, phù hồi hoạt động sản xuất kinh doanh;

Triển khai hiệu quả các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022; quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương các cấp, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ thực hiện một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển; triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách.

HĐND TP cũng tán thành với đề xuất của UBND TP, cho phép Sở Xây dựng thanh toán các khối lượng duy trì trong các lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, cây xanh, chiếu sáng thuộc phân cấp quản lý của cấp huyện nhưng chưa hoàn thành thủ tục bàn giao về các quận, huyện ký hợp đồng từ 1/1/2022 và điều chỉnh dự toán các quận, huyện, thị xã về ngân sách cấp TP phần kinh phí tương ứng theo giá trị khối lượng nghiệm thu của Sở Xây dựng.

Cho phép quận Long Biên được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp quận để chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; phân bổ và điều chỉnh một số khoản dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp TP năm 2022 tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND TP về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP Hà Nội năm 2022.