HĐND TP thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP khóa XV kỳ họp thứ 15 đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của TP Hà Nội.

Tại Nghị quyết, HĐND TP tán thành đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình thực hiện kế hoạch phát triến kinh tế, xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố Hà Nội như báo cáo của UBND Thành phố trình.
 Toàn cảnh kỳ họp. 
HĐND Thành phố nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2020, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2020 và 5 năm 2016-2020, trọng tâm là phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế sau dịch Covid-19, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, HĐND nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Chuẩn bị tốt các nội đung phục vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII; các chương trình làm việc của Thành ủy và HĐND Thành phố; Đề án thí điểm quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị. Tổ chức triến khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phục hôi và phát triên kinh tế.
Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triên kinh tế, phấn đấu mức tăng trưởng cao nhất theo các kịch bản tăng trưởng; Tập trung hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn, phấn đấu cao nhất hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2020 và 5 năm 2016-2020.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi vê tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử. Thực hiện tốt Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho sản xuât kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư; rà soát, xử lý các dự án có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI).
Đấy nhanh hoàn thiện thủ tục thành lập các cụm công nghiệp theo quy hoạch; sớm xây dựng hạ tầng và có mặt bằng nhằm thu hút đầu tư, đón làn sóng đầu tư nước ngoài vào sản xuất, kinh doanh.
Triên khai mạnh các hoạt động; xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị hình ảnh Thành phố Hà Nội thân thiện, an toàn, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng, chong dịch Covid-19.
Kiểm soát tốt dịch tả lợn châu Phi, tập trung chuẩn bị đủ con giống, đây mạnh tái đàn lợn, phấn đấu đạt 1,8 triệu con. Thực hiện tốt việc kết nối cung, cầu, ổn định nguồn cung thịt lợn và các loại thực phẩm thay thế. Rà soát tình hình sử dụng đất nông nghiệp, đẩy mạnh nuôi trồng các cây, con ngắn ngày, hạn chế tối đa để đất hoang. Phấn đấu diện tích gieo cấy lúa mùa đạt 89.500 ha, diện tích cây vụ đông 45.000 ha.
Rà soát, kiểm tra, xây dựng và thực hiện hiệu quả các kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2020, đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn đê điều, tiêu thoát nước, phòng chống lụt, bão. Tăng cường phòng, chống bệnh dịch trên cây trồng, vật nuôi.
Triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thành các quy hoạch phân khu nội đô, quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống, các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, các trung tâm đô thị lớn; khớp nối đồng bộ quy hoạch khu vực nông thôn và khu vực đô thị; xây dựng bổ sung các quy chế, quy định quản lý quy hoạch kiến trúc đôi với các khu vực hành lang xanh, vành đai xanh.
Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điêm, các công trình thủy lợi trọng yếu đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ. Phối hợp đưa vào vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Thực hiện theo tiến độ các nội dung Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhăm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục trồng cây cảnh quan, không gian ven các trục đường quan trọng, quốc lộ, tỉnh lộ, các nút đảo giao thông; nâng cao chất lượng công tác quản lý duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Triển khai thực hiện kế hoạch đợt 5 về hạ ngầm đường dây trên các tuyến phố, lập danh mục các tuyến hạ ngầm đợt 6 năm 2020.
Tăng cường kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới về xây dựng; đồng thời giải quyết dút điểm các vi phạm trật tự xây dựng đã phát hiện.
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch trên địa bàn. Hoàn thành đầu tư xây dựng các dự án xử lý nước thải trong cụm công nghiệp trước tháng 9/2020. Đôn đốc các nhà đâu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải theo tiến độ đã cam kết; xây dựng trạm trung chuyên tạm thời, tái chế chất thải rắn xây dựng trên địa bàn các huyện. Thường xuyên kiếm tra công tác vận hành Khu xử lý Nam Sơn, Sóc Sơn và Khu xử lý Sơn Tây, Ba Vì. Tiêp tục xử lý ô nhiễm môi trường nước các hồ, ao; tăng cường năng lực quan trắc môi trường tự động; tuyên truyền, vận động loại bỏ việc sử dụng than tố ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh; giảm thiêu ô nhiễm nguôn nước, hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm. Triển khai hiệu quả Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020.
Tăng cường công tác quản lý đất đai và xây đựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện. Hoàn thành giao đất dịch vụ trong năm 2020. Cơ bán hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo. Đấy nhanh tiến độ xác định giá đất. Đôn đốc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch…
Thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã nông thôn mới nâng cao.
Triển khai công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích cách mạng kháng chiến, trọng tâm là 150 di tích đã xếp hạng, di tích cách mạng kháng chiến có giá trị tiêu biểu xuống cấp nặng tại 22 quận, huyện, thị xã. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trong “trạng thái bình thường mới”; lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, 60 năm Hà Nội - Huế - Sài Gòn, 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, các hoạt động năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội. Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá. Xây dựng chương trình, kế hoạch trong mạng lưới các Thành phố sáng tạo…
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Tổ chức rà soát, kiếm tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hệ thông trường học; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mới và công nhận lại trường chuẩn quốc gia năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo…
Nâng cao chất lượng tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Rà soát, hoàn thiện và ban hành mới các văn bản: Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; dự thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của thành phố đến năm 2030. Đấy mạnh thực hiện các đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020”, “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025”…
 Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đổi với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, Đề án tổ chức và hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm TP Hà Nội, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn…
Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm soát dịch bệnh mùa hè, nhất là sốt xuất huyết, không để bùng phát, nhất là trong thời gian chuyển mùa, nắng nóng hoặc mưa lũ. Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chú trọng phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa hè.
Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, nhất là dự thảo về phân cấp, phân quyền, ủy quyền một sô cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hà Nội.
Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; chức năng nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Thành phố; điều chỉnh Đề án vị trí việc làm. Tập trung cải thiện các chỉ tiêu thành phần còn thấp, nâng cao các chỉ số SIPAS, PAPI.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và đề cao vai trò người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế các đoàn khiếu kiện đông người. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiếm tra, giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực.
Thực hiện tốt chính sách dân tộc và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đông bào dân tộc miền núi. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyên cơ sở trong việc kiểm tra, đôn đôc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, ma túy, tín dụng đen, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tội phạm môi trường... Đảm bảo an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng.
Tiếp tục đảm bảo công tác quốc phòng thường xuyên; củng cố lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; triến khai hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; giáo dục quốc phòng, an ninh.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, khu dân cư thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ; lập phương án thoát nạn khi xảy ra cháy tới từng hộ dân. Thường xuyên kiêm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và tăng cường tập huân, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong các đám cháy.
Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Thành phố Hà Nội với bạn bè quốc tế; nêu bật hình ảnh Thủ đô thân thiện, an toàn, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón làn sóng thu hút đầu tư nước ngoài. Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hiệp định CPTPP, EVFTA, EVIPA.
HĐND TP tán thành những nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 do UBND Thành phố trình và nhấn mạnh nội dung sau:
Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong công tác quản lý thu NSNN, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN được Bộ Tài chính và Thành phố giao ở mức cao nhất. Thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ưu đãi về thuế để thúc đấy sản xuất, kinh doanh: gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; miễn - giảm thuế, hoàn thuế... theo quy định của pháp luật và các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuât kinh doanh theo Nghị định của Chính phủ.
Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; đôn đôc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường khai thác nguồn thu ngân sách từ thuế, phí; các khoản tăng thu qua công tác thanh - kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ; phát huy hết dư địa các khoản thu; mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế; tăng cường công tác quản lý chứng từ, hóa đơn; thúc đấy thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiên mặt, tạo thuận lợi thương mại găn với chống gian lận thương mại; áp dụng hóa đơn điện tử, trước hêt là tại các quận nội đô, các trung tâm thương mại lớn.
Đảm bảo nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; tiếp tục rà soát tiết kiệm chi tiêu thường xuyên. Triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng các chính sách an sinh xã hội. Điều hành ngân sách chặt chẽ, linh hoạt; đảm bảo cân đối ngân sách các cấp.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, các kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND TP.
HĐND TP phân bổ chi tiết dự toán ghi thu, ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng cho 04 dự án đầu tư theo hình thức BT với tổng kinh phí 3.000 tỷ đồng.