DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hiệp thương số lượng Ủy viên UBT.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII

26-09-2014 20:58
Kinhtedothi - Trong phiên làm việc chiều 26/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VIII đã thảo luận và thông qua Dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII và hiệp thương cử 383 ủy viên tham gia Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.
Theo đó, hiệp thương cử ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, căn cứ vào quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam để đảm bảo cơ cấu, thành phần, dự kiến số lượng ủy viên Uỷ ban là 385 người (tăng 30 người so với khóa VII). Trong đó, các tổ chức thành viên có 45 người tham gia Uỷ ban, chiếm tỷ lệ 11,7%; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các tỉnh, TP là 63 người, chiếm tỷ lệ 16,4%; cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài là 262 người chiếm tỷ lệ 67,7% (tăng 30 người so với khóa VII); cán bộ chuyên trách cơ quan Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam là 14 người.

Kết quả, hiệp thương số lượng Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII là 383 người. Trong đó, người ngoài Đảng là 195, chiếm 50,9%, tăng 0,2 % so với khóa VII; nữ 81 người chiếm 21%; dân tộc thiểu số 102 người chiếm 26,4%; tôn giáo 62 người chiếm 16,1%.

Về trình độ: Đại học trở lên 320 người (83,2%), tăng 10,4% so với khóa VII, trong đó trên đại học là 117 người (Giáo sư và Phó giáo sư: 40 người: tiến sĩ khoa học và tiến sĩ: 44 người, Thạc sĩ: 33 người); Độ tuổi, dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ là 9,7%; từ 40 đến 60 tuổi chiếm 37,6%; trên 60 tuổi là 52,7%.

100% đại biểu tại Đại hội đã nhất trí hiệp thương cử 383 ủy viên tham gia Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.
TAG: