Hiệu quả từ xã hội hóa giảm nghèo ở Mê Linh

Bài, ảnh: Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Mê Linh đã phê duyệt và tích cực triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững giai đoạn 2019 – 2020”.

Theo Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Mê Linh Nguyễn Thị Thanh Tám, từ năm 2016 - 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm khá nhanh. Nếu như đầu năm 2016, toàn huyện có 2.956 hộ nghèo (chiếm 5,96% tổng số hộ) thì đến đầu năm 2019, tổng số hộ nghèo của huyện giảm còn 779 hộ, bằng 1,4% tổng số hộ. Với mục tiêu hỗ trợ người dân thoát nghèo, tháng 7/2019, huyện Mê Linh đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững giai đoạn 2019 – 2020”.
 Nhờ hỗ trợ từ đề án giảm nghèo, nhiều nông dân huyện Mê Linh đã có điều kiện phát triển sản xuất.
Để thực hiện Đề án trên, cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ của TP Hà Nội, huyện đã hỗ trợ phương tiện, dụng cụ sản xuất cho 498 hộ nghèo. Cụ thể, xe máy 120 chiếc, máy ép mía 68 chiếc, máy khâu 86 chiếc, bò sinh sản 126 con, sửa chữa nhà ở cho 98 hộ. Huyện cũng đã trao tặng sổ tiết kiệm đối với 86 hộ người cao tuổi ở một mình để trang trải cuộc sống.
Nhờ triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách giảm nghèo, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện Mê Linh đến nay chỉ còn 4 hộ, chiếm tỷ lệ 0,007%. Như vậy, chỉ sau khoảng một năm tổ chức triển khai Đề án, huyện Mê Linh đã giảm được 775 hộ nghèo, bảo đảm mục tiêu toàn huyện cơ bản không còn hộ nghèo trong giai đoạn 2019 – 2020.
Đáng chú ý, 100% kinh phí để thực hiện Đề án nêu trên tương ứng gần 6 tỷ đồng là nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, DN, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân các xã, thị trấn. Ngân sách TP và huyện hỗ trợ cho các nội dung giảm nghèo khác cũng được các phòng, ban chức năng của huyện Mê Linh thực hiện nghiêm túc, tuân thủ quy định.
Để hoàn thành mục tiêu Đề án trong năm 2020, huyện Mê Linh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội và các chính sách hỗ trợ cho người nghèo hiện hành. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo nhằm huy động đa dạng nguồn lực của cộng đồng.
Cùng với đó, thực hiện tốt việc lồng ghép các chính sách, chương trình để giúp người nghèo có điều kiện tổ chức sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.