Hình ảnh đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang

Theo TTXVN
Chia sẻ Zalo

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang.

 Đội tiêu binh thực hiện nghi lễ chuyển di ảnh và linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. (Ảnh: TTXVN)
 
 
 Đội nghi lễ chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. (Ảnh: TTXVN)
 
 Chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. (Ảnh: TTXVN)
 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. (Ảnh: TTXVN)