HIPT trung thầu giai đoạn I Dự án Thông tin Lao động tại Việt Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT vừa trúng thầu giai đoạn một với gói thầu cung cấp và cài đặt thiết bị công nghệ thông tin cho Thông tin thị trường lao động của Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trị giá 1,45 triệu USD.

KTĐT - Công ty Cổ  phần Tập đoàn HIPT vừa trúng thầu giai đoạn một với gói thầu cung cấp và cài đặt thiết bị công nghệ thông tin cho Thông tin thị trường lao động của Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trị giá 1,45 triệu USD.

Thiết lập Hệ thống Thông tin Thị trường Lao động là một trong các hoạt động của Dự án Thị trường Lao động nhằm cải thiện thông tin hỗ trợ giải quyết việc làm và phát triển kỹ năng nghề tại Việt Nam, được thực hiện bởi Tổ Chức Lao động Quốc tế (ILO), dưới sự tài trợ của Ủy ban Châu Âu (EC). 
 
Dự án có ngân sách lên đến 3,2 triệu USD, sẽ được dành để xây dựng hệ thống Thông tin Thị trường Lao động. Quá trình triển khai được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một, dự án đầu tư xây dựng một trung tâm dữ liệu ở Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin Thị trường Lao động (Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và  Xã hội) và 5 đơn vị xử lý thông tin tại 5 Trung tâm Giới thiệu Việc làm cấp tỉnh ở Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ được mở rộng để kết nối các Trung tâm Giới thiệu Việc làm trên toàn quốc.