Hỗ trợ 60% giá nước sạch cho hộ nghèo nông thôn

Chia sẻ

Kinhtedothi - Hà Nội sẽ có một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình cấp sạch tập trung nông thôn; hỗ trợ xử lý nước sạch hộ gia đình; hỗ trợ bù giá cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng sạch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước sạch khu vực nôn thôn được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai.Tổ chức, cá nhân có thu nhập từ hoạt động quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn được áp dụng ưu đãi về thuế

Được vay vốn tín dụng ưu đãi theo quy định hiện hành của Chính phủ và vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của thành phố theo quy định của Điều lệ Quỹ. Được ưu tiên vay lại từ nguồn vốn của các tổ chức quốc tế cho Chính phủ Việt Nam vay ưu đãi.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Được hưởng mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách thành phố theo tổng dự toán của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể: Hỗ trợ 90% đối với các xã dân tộc và miền núi; 75% đối với các vùng đồi gò, trung du; 60% đối với đồng bằng; 45% đối với vùng thị trấn.

Ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ giá trị thiết bị xử lý nước chế tạo sẵn theo dự án được UBND thành phố phê duyệt (công suất thiết bị từ 300-500 lít/giờ) nhưng không quá 70% tổng giá trị công trình cấp nước mẫu đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, không quá 35% tổng giá trị công trình cấp nước mẫu đối với hộ cận nghèo tại các khu vực có nguồn nước bị ô nhiễm nặng và chưa đủ điều kiện xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung trước năm 2020 theo quy hoạch. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng thiết kế mẫu và dự toán các công trình cấp nước nhỏ lẻ này cho từng loại công trình cấp nước, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội từng vùng, trình UBND thành phố phê duyệt.

Đơn vị cung cấp nước sạch căn cứ nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của liên Bộ: Tài chính, Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kế hoạch cấp nước thực tế, xây dựng phương án giá bán nước sạch báo cáo Sở Tài chính cùng các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt. Trường hợp phương án giá bán nước sạch được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành thì hằng năm UBND thành phố xem xét cấp bù từ ngân sách thành phố để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước.

Đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khi bắt đầu sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước sạch tập trung được thành phố hỗ trợ 60% giá nước sạch trong năm đầu tiên và 30% giá nước sạch trong năm thứ hai, số lượng nước sạch được hỗ trợ bù giá tối đa không quá 4m3/người/tháng.

Ngân sách TP hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức, đơn vị cung cấp nước sạch theo hóa đơn sử dụng nước thực tế. Hỗ trợ bù giá được thực hiện 2 kỳ/năm.