Hỗ trợ nhà cho hộ nghèo đô thị

Chia sẻ

KTĐT - Hộ nghèo đang cư trú tại các thôn, làng, ấp, buôn, bản, phum, sóc thuộc phường, thị trấn, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp sẽ được hỗ trợ nhà ở.

KTĐT - Hộ nghèo đang cư trú tại các thôn, làng, ấp, buôn, bản, phum, sóc thuộc phường, thị trấn, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp sẽ được hỗ trợ nhà ở.

Đây là quy định mới về chính sách hỗ trợ nhà cho người nghèo vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, các hộ nghèo khu vực trên sẽ được hỗ trợ về nhà ở từ tiền ngân sách, tối thiểu là 7 triệu đồng. Cạnh đó, các hộ này còn được vay vốn ưu đãi để làm nhà. Trước đây, chỉ những hộ nghèo ở khu vực nông thôn mới được hỗ trợ. Sau gần hai năm thực hiện chính sách trên, cả nước đã có gần 250.000 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở.