Hỗ trợ phát triển nông nghiệp có tưới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý bổ sung dự án "Hỗ trợ phát triển nông nghiệp có tưới" trong danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2013 như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp có tưới - Ảnh 1 
      
Ảnh minh họa 

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí kế hoạch vốn cho dự án từ nguồn vốn đối ứng trong kế hoạch vốn năm 2013 đã phân bổ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nguồn vốn cho dự án.

Được biết, dự án "Hỗ trợ phát triển nông nghiệp có tưới" bao gồm các hạng mục đầu tư về công trình và xây dựng năng lực, thể chế quản lý để nâng cao hiệu ích tưới tiêu góp phần nhiều hơn nữa vào sản xuất, chất lượng lương thực, nâng cao sức cạnh tranh để tăng thu nhập của người dân.
 
Đồng thời đảm bảo an toàn công trình trước các rủi ro do bão, lũ cho các tỉnh vùng dự án, bao gồm 3 tỉnh miền núi phía Bắc: Hà Giang, Hoà Bình, Phú Thọ và 3 tỉnh miền Trung: Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
 
Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo việc tiếp cận bền vững và có hiệu quả các dịch vụ tưới tiêu cải tiến tại các khu vực nông thôn của các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam; hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực áp dụng một mô hình mới để nâng cao sức cạnh tranh (nông nghiệp thích ứng hơn với sự thay đổi thời tiết và giảm khí thải nhà kính).
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần