Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đạt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 35% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cần những chính sách hỗ trợ cụ thể hơn cho doanh nghiệp nữ.

Hiện nay, phụ nữ cả nước làm chủ hơn 100.000 doanh nghiệp, chiếm tương ứng hơn 20% tổng số doanh nghiệp. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020, sẽ có 35% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần những chính sách hỗ trợ cụ thể hơn cho doanh nghiệp nữ.
 
Tuy nhiên, mỗi phụ nữ khởi nghiệp lại gặp khó khăn khác nhau, đặc biệt là những khó khăn về vốn và hàng loạt những chi phí khác. Theo nghiên cứu của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, có 4 trở ngại với phụ nữ trong khởi nghiệp và kinh doanh. Nhất là trong thay đổi nhận thức của xã hội của gia đình và của chính bản thân người phụ nữ về cơ hội khi tham gia kinh doanh; Phụ nữ sản xuất quy mô hộ gia đình ít có ý tưởng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Bên cạnh đó là khó khăn tiếp cận nguồn lực, thông tin về thị trường và cơ hội nâng cao kiến thức; tham gia xúc tiến thương mại...
Theo đó, T.Ư Hội LHPN Việt Nam đang xây dựng đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2027” trình Chính phủ phê duyệt, nhằm mục tiêu tới năm 2020 sẽ có 35% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong tổng số hơn 1 triệu doanh nghiệp của cả nước.
Thực tế cho thấy, phụ nữ thời hiện đại không chỉ chăm lo việc gia đình mà ngày càng tham gia có hiệu quả trong công tác xã hội. Trong đó, riêng lĩnh vực kinh tế, những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang tạo ra hàng triệu việc làm và đóng góp vào sự phát triển chung kinh tế - xã hội của đất nước.