Hỗ trợ sử dụng hóa đơn điện tử

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong năm 2012, Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia sử dụng hoá đơn điện tử như: Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, xác định đối tượng khách hàng lựa chọn thí điểm và chuẩn bị các công việc liên quan để triển khai thực hiện hoá đơn điện tử.

 Tổng cục Thuế khuyến cáo các đơn vị, doanh nghiệp đang sử dụng khối lượng lớn hóa đơn giấy, đã thực hiện giao dịch điện tử qua ngân hàng, khai thuế qua mạng internet... cần sớm triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.

Được biết, trong năm 2011 thông qua quá trình khảo sát các điều kiện thực tế và hướng dẫn một số doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, điện lực, hàng không... tổ chức thực hiện áp dụng hoá đơn điện tử phần lớn các doanh nghiệp này gặp nhiều thuận lợi trong việc triển khai cũng như đáp ứng các điều kiện như: Hạ tầng công nghệ thông tin, lưu trữ, sử dụng chứng từ điện tử; chữ ký số; khả năng chấp nhận sử dụng hoá đơn điện tử của khách hàng.