DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hoài Đức tăng cường đối thoại với công dân

Nguyễn Trường
16-11-2016 09:31
Kinhtedothi - Những năm gần đây, huyện Hoài Đức luôn chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), góp phần đảm bảo quyền lợi cho công dân.
Đây là một trong những việc làm giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quyết liệt vào cuộc để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thông báo lịch tiếp dân định kỳ
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Huyện ủy, UBND huyện đã quán triệt, triển khai đến công chức, viên chức thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy, UBND TP về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Việc tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, thư KNTC trong thời gian qua trên toàn địa bàn huyện đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, còn tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND 20 xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư. Chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức cùng các phòng, ban chuyên môn tiếp dân theo quy định. Ảnh: Hữu Trường

Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, UBND huyện phân công nhiệm vụ cho Ban Tiếp công dân xây dựng, niêm yết công khai, thông báo đến các địa phương lịch tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện. Ban Tiếp công dân huyện xây dựng lịch tiếp dân định kỳ 2 lần/tháng trở lên của lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo giải quyết đơn, thư. Bên cạnh đó, UBND huyện yêu cầu các địa phương, cơ quan Thanh tra và các cơ quan chức năng đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, tăng cường đối thoại làm rõ vấn đề ngay từ khi công dân có đơn. Quá trình giải quyết luôn bám sát chủ trương, vận dụng đúng chính sách, tuyên truyền, giải thích cho công dân hiểu rõ, không để người dân bức xúc tạo thành điểm nóng khiếu kiện đông người, vượt cấp.
Nhiều chuyển biến tích cực
Từ đầu năm 2016 đến nay, lãnh đạo UBND huyện đã tiếp dân được 23 buổi, 512 lượt công dân với 757 người, không có đoàn đông người. Ngoài ra, Ban Tiếp công dân của huyện tiếp 242 lượt với 305 người, UBND các xã, thị trấn tiếp 1.230 lượt. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến phương án bồi thường GPMB, đất đai, thực hiện chính sách xã hội... Cũng trong thời gian qua, UBND huyện tiếp nhận 296 lượt đơn các loại với 229 vụ việc. Trong đó, 122 vụ việc thuộc thẩm quyền huyện giải quyết; 96 vụ việc thuộc thẩm quyền xã, thị trấn; 11 vụ việc thuộc thẩm quyền của cơ quan khác. Kết quả giải quyết đơn KNTC thuộc thẩm quyền hai cấp đạt 89%. Công tác giải quyết đơn thư luôn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định.
Chánh Thanh tra Nhà nước huyện Hoài Đức Hồ Thị Na khẳng định: “Phải làm tốt công tác tiếp dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, tăng cường đối thoại giữa các bên khi giải quyết vụ việc. Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn cán bộ địa phương thực hiện tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Thanh tra huyện còn thường xuyên chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm vụ việc mới phát sinh, tránh để người dân bức xúc”.
Đánh giá về công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư trên địa bàn huyện thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh cho biết: Qua thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về KNTC, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các cấp, ngành trong huyện đã thường xuyên tham gia đối thoại với công dân, từng bước đưa nội dung này đi vào nền nếp. “Để nâng cao hiệu quả trong công tác công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư, thời gian tới huyện sẽ tập trung tuyên truyền pháp luật cho người dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chuyên môn, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương trong việc tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn, thư. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết tranh chấp, KNTC của công dân để sớm phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại” - ông Anh nói.