Hoàn Kiếm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND các cấp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/8, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho gần 500 đại biểu HĐND cấp quận và phường nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014. Đây là đạo luật điều chỉnh đầy đủ  về tổ chức và hoạt động tiếp công dân; đồng thời quán triệt và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân nhằm đổi mới một cách toàn diện về tổ chức và hoạt động tiếp công dân, thể hiện bản chất dân chủ của “Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”.

Hội nghị cũng nghe những nội dung cơ bản của Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014. Đây là đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. Với 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều, Luật đất đai đã khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003, kế thừa và sửa đổi, bổ sung nhiều điểm phù hợp với tình hình quản lý sử dụng đất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý đất đai.

Theo Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi, việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND quận, phường, là giải pháp quan trọng nhằm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và năng lực đại biểu HĐND thúc đẩy sự nghiệp đổi mới. Đồng chí mong muốn, qua hội nghị này, mỗi đại biểu sẽ tiếp thu và phát huy được những kiến thức được bồi dưỡng phục vụ cho hoạt động của mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần