Hoàn Kiếm quán triệt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 1/10, quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị quán triệt và hướng dẫn thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy, quận ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp và công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các các đảng bộ, chi bộ phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đối với công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phải thực hiện đúng quy định của Đảng. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác tư tưởng, tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm…

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở ở quận Hoàn Kiếm sẽ được tổ chức từ tháng 4/2015 và hoàn thành trước ngày 15/6/2015. Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020) sẽ tiến hành sau khi xong đại hội cấp cơ sở và hoàn thành trước ngày 15/8/2015. Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm cũng sẽ chỉ đạo 1 đảng bộ phường, 1 đảng bộ (không có Ban Thường vụ) tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.