Hoàn táng thi hài Vua Lê Dụ Tông tại Thanh Hóa

Chia sẻ

KTĐT - Trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc đưa thi hài Vua Lê Dụ Tông về hoàn táng tại Thanh Hóa.

KTĐT - Trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc đưa thi hài Vua Lê Dụ Tông về hoàn táng tại Thanh Hóa.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan liên quan và Hội đồng họ Lê Việt Nam tổ chức việc hoàn táng tại địa điểm do UBND tỉnh Thanh Hóa lựa chọn.

Về nghi lễ: Có thể vận dụng nghi thức truyền thống kết hợp với nghi thức hiện hành, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.

UBND tỉnh Thanh Hóa bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

 

Thông tin tham khảo: Vua Lê Dụ Tông (1679-1731), húy là Lê Duy Đường, miếu hiệu là Dụ Tông Hòa Hoàng đế, là vị vua thứ 22 của triều Lê. Ông là con trưởng của Hi Tông Hoàng đế và được vua cha truyền ngôi từ năm Ất Dậu - 1705. Trong 24 năm trị vì, Lê Dụ Tông đã hai lần đổi niên hiệu là Vĩnh Thịnh (1705-1719) và Bảo Thái (1720-1729). Năm 1729, ông nhường ngôi cho con là Lê Duy Phường (Hôn Đức Công) và được tôn là Thái Thượng hoàng. Năm 1731, sau 2 năm rời ngôi, vua đã băng hà ở tuổi 52.

Mộ vua Lê Dụ Tông trước kia đặt tại làng Bàn Thạch, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đến năm 1963, được phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa (cũ) chỉ đạo Bảo tàng Lịch sử Việt Nam phối hợp với ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa khai quật đưa thi hài Vua Lê Dụ Tông về Bảo tàng Lịch sử Việt Nam bảo quản.

Theo kế hoạch, ngày Trùng Cửu 9/9 âm lịch (26/10/2009) dòng họ Lê và chính quyền địa phương khởi công xây lăng mộ và ngày Song Thập 10/10 âm lịch (26/12/2009) sẽ đưa thi hài Vua Lê Dụ Tông từ Hà Nội về Thanh Hóa (theo Thanhnien o­nline).

 

 

Kinh tế đô thị cuối tuần