DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hoàn thành dự án phần trưng bày Bảo tàng Hà Nội vào ngày 10/10

Khang Nhi
20-09-2016 10:47
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành thông báo số 332/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp triển khai thực hiện phần trưng bày Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội.
Theo đó, TP Hà Nội xác định việc thực hiện phần trưng bày Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần hoàn thành trong nhiệm kỳ công tác 2016-2020; thống nhất chọn mốc ngày 10/10/2019 (kỷ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô) để hoàn thành Dự án phần trưng bày Bảo tàng Hà Nội.

UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, đề xuất UBND TP kiện toàn Hội đồng tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội với thành viên tham gia Hội đồng là những chuyên gia nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, có trình độ kiến thức khoa học về: bảo tàng, lịch sử, mỹ thuật, kỹ thuật chuyên ngành đồ họa, tổ chức… số lượng thành viên Hội đồng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu quả, thiết thực.
 
Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Bảo tàng Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thống kê, nghiên cứu tổng thể hiện vật, theo chiều dài lịch sử từ các nguồn: Hiện vật của Bảo tàng Hà Nội đang gửi tại các Bảo tàng và các địa điểm; một số hiện vật tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long dự kiến tiếp nhận từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bàn giao thành phố Hà Nội quản lý; hiện vật của Bảo tàng Hà Tây khi hợp nhất Bảo tàng Hà Nội và từ các kho lưu trữ… Đánh giá, lựa chọn hiện vật trưng bày khách quan, khoa học, có chọn lọc. 

UBND TP cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Ban Quản lý dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Hà Nội thực hiện ngay những nội dung đã phê duyệt tại khu vực ngoài trời: Khu vực trồng cây xanh, hoa, thảm cỏ, sinh vật cảnh, trưng bày ngoài trời… Mời các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và thế giới tham gia tư vấn về lĩnh vực âm thanh, ánh sáng hiện đại, hướng dẫn sử dụng 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp và công nghệ tiên tiến phục vụ nhiệm vụ trưng bày hiệu quả nhất. Đồng thời chuẩn bị công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ tham gia trực tiếp các nội dung vận hành, hướng dẫn, thuyết minh, khai thác và các điều kiện dịch vụ theo tiêu chuẩn bảo tàng quốc tế. Đảm bảo khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động số lượng cán bộ quản lý, vận hành, khai thác và các dịch vụ đồng bộ, phát huy hiệu quả cao nhất.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng Hà Nội, đơn vị liên quan thống nhất đề xuất UBND TP ban hành quy định, quy trình, cơ chế trưng mua những hiện vật để bổ sung vào nội dung trưng bày. Trên cơ sở đề cương danh mục trưng bày và ý kiến của Hội đồng tư vấn, công khai những hiện vật cần trưng mua để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được biết, tham gia phối hợp Bảo tàng Hà Nội.

Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương đề xuất, trình UBND TP quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội trước ngày 20/9/2016, để tổ chức họp Hội đồng vào cuối tháng 9/2016. Chủ tịch UBND TP sẽ dự các cuộc họp Hội đồng Tư vấn đề tiếp thu ý kiến và chỉ đạo các nội dung thuộc thẩm quyền. Từ nay đến khi hoàn thành Dự án trưng bày, UBND TP đề nghị các nhà khoa học tiếp tục tham gia tư vấn, giúp đỡ, đóng góp ý kiến trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.