Hoàn thành việc rà soát các vụ khiếu nại tố cáo tồn đọng trong quý I

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH - UBND về việc tổ chức thực hiện kết quả rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng phức tạp, kéo dài.

Theo đó, TP yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời kết quả kiểm tra rà soát các vụ khiếu nại tố cáo trên địa bàn theo biên bản thống nhất phương án giải quyết vụ việc giữa Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ và UBND TP. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có vụ việc tồn đọng theo kết quả kiểm tra, rà soát của Tổ công tác Thanh tra Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tại đơn vị mình, đảm bảo thực hiện xong trong quý I/2013.