Hoàn thiện Chiến lược bảo vệ môi trường

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 28/5, Bộ TN&MT đã có cuộc họp với các bộ, ngành liên qua về xây dựng về Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Các đại biểu thống nhất, cần rà soát các nhiệm vụ ưu tiên, tránh chồng chéo, trùng lặp các nội dung. Việc tổ chức thực hiện cần phải làm rõ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với từng chương trình, dự án cụ thể.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần