Hoàn thiện công tác thanh tra môi trường

Chia sẻ

KTĐT - Bộ TN&MT đã trình Chính phủ phê duyệt đề án Tăng cường năng lực hệ thống thanh tra chuyên ngành về môi trường từ T.Ư đến địa phương.

Theo dự thảo, Đề án thực hiện từ năm 2013 - 2015 và tập trung vào các vấn đề chính: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường; tăng cường đào tạo nghiệp vụ; tăng cường năng lực cơ sở vật chất phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường…