Hoàn thiện dự thảo thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư

Kim Ngân
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2016; bảo đảm một số nguyên tắc.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Quyết định thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2016; bảo đảm một số nguyên tắc.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Cụ thể, mức hỗ trợ của cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư tương đương với mức hỗ trợ của chính sách tín dụng ưu đãi quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 và Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản nhằm hạn chế tình trạng xung đột chính sách trong quá trình thực hiện.

Xác định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để triển khai Quyết định. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án hỗ trợ tập trung cho một số đối tượng như tàu dịch vụ hậu cần, không phân biệt tàu vỏ gỗ, vỏ thép hay vỏ vật liệu mới, phù hợp với nhu cầu và khả năng triển khai của từng địa phương.

Thời hạn thực hiện thí điểm phù hợp với thời hạn triển khai chính sách tín dụng ưu đãi phát triển thủy sản quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ.

Kết thúc thời gian thí điểm, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổng kết và đề xuất phương án triển khai cho giai đoạn tiếp theo.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.