Hoàn thiện quy định về tổ chức chính quyền địa phương

Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Diễn đàn.

Ngày 29/1, tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức Diễn đàn pháp luật với chủ đề “Hoàn thiện quy định về tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến pháp mới”. Tới dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

 
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Diễn đàn.
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Diễn đàn.
 Đây là Diễn đàn pháp luật thường niên được tổ chức lần đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác giữa Ủy ban Pháp luật với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG). Dự án này do Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ nhằm hỗ trợ Việt Nam tiếp tục cải cách công tác quản trị Nhà nước, tăng cường hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhằm tăng trưởng toàn diện với sự tham gia tích cực của người dân trong việc xây dựng, thực hiện và giám sát thực thi pháp luật và tăng trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung vào việc thảo luận, tham gia ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với nội dung Hiến pháp mới sẽ được thể hiện trong Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9 vào tháng 5/2015. Đạo luật này sẽ tạo ra khung thể chế quan trọng về mô hình tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương và nền hành chính công tại các cấp và xây dựng nền tảng cho sự tham gia của Nhân dân vào quá trình quản trị Nhà nước.

Diễn đàn đã tạo cơ hội cho Quốc hội tăng cường thêm các hoạt động tham vấn chính sách và nâng cao vai trò giám sát như đã được quy định trong Hiến pháp mới. Tiếp sau Diễn đàn pháp luật lần đầu tiên này, Ủy ban Pháp luật và Dự án GIG sẽ tổ chức các diễn đàn khác về luật và các chính sách đang được Quốc hội xem xét và được dư luận xã hội quan tâm như Bộ luật Dân sự, Luật Tiếp cận thông tin…

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hoan nghênh sáng kiến của Ủy ban Pháp luật trong việc lựa chọn nội dung “Hoàn thiện quy định về tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến pháp mới” làm chủ đề cho Diễn đàn pháp luật lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng, đây sẽ là cơ hội để các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý nhiều kinh nghiệm trao đổi, thảo luận một cách kỹ hơn về mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở từng loại đơn vị hành chính phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Từ đó đề xuất những kiến nghị thiết thực phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương.