Hoàng Mai: Nêu cao trách nhiệm cá nhân trong xây dựng Đảng

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/1, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Quận ủy Hoàng Mai tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc theo hướng sâu sát, hiệu quả, kịp thời.
Quận ủy đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Quy định 55 của Bộ Chính trị (khóa XII) về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Quận ủy đã kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân, chỉ  rõ những hạn chế, tồn tại trong các lĩnh vực quản lý đô thị, quy hoạch, trật tự xây dựng… gắn trách nhiệm tới từng tập thể, cá nhân liên quan để có những giải pháp khắc phục triệt để, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực sau kiểm điểm.
 Đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai phát biểu tại hội nghị 
Thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố”, quận Hoàng Mai đã thành lập 04 đoàn kiểm tra làm việc với Đảng ủy 14 phường để rà soát các vụ việc, trong đó tập trung kiểm tra về công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đôn đốc tiến độ các dự án, nắm bắt và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp phát sinh, đồng thời tăng cường cán bộ cho các địa bàn có nhiều vụ việc phức tạp, dự báo có thể phát sinh điểm nóng như Định Công, Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Tân Mai…
Trong công tác kiểm tra, giám sát, theo chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra quận đã rà soát, lập hồ sơ đối với 72 công trình vi phạm trên địa bàn 14 phường để đôn đốc xử lý. Kết quả, đã xử lý được 66 công trình, 6 công trình còn lại đang được tập trung giải quyết. Ngoài ra, Quận ủy cũng tiến hành 20 cuộc kiểm tra, 4 cuộc giám sát chuyên đề; Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 8 tổ chức cơ sở đảng, giám sát 2 tổ chức cơ sở đảng và 6 đảng viên.

Quận ủy cũng nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, quận Hoàng Mai đã thực hiện xong việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, trong đó khối đảng, đoàn thể có 49 vị trí việc làm với 79 biên chế được giao; khối chính quyền có 78 vị trí việc làm với 116 biên chế được giao. Quận cũng hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy đối với 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; Trung tâm văn hóa – thông tin – thể thao; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất) theo đúng chỉ đạo của Thành phố, hiện 4 đơn vị này đã hoạt động ổn định.
Theo Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh, năm qua, quận ủy cũng thực hiện chấm dứt đối với 40 hợp đồng lao động. “Tới đây cán bộ phòng, ban chuyên môn phải từng bước chuẩn hóa. Ai chưa là công chức, phải thi trở thành công chức. Trong năm nay quận tiếp tục chỉ đạo chấm dứt hợp đồng lao động khối UBND và các phòng, ban”, Bí thư Quận ủy Nguyễn Đức Vinh, nhấn mạnh.

Năm 2017, quận đã điều động, bổ nhiệm mới 33 cán bộ; kết nạp 222/180 đảng viên mới, đạt 123% kế hoạch năm; Thành lập 06 tổ chức đảng DN ngoài nhà nước, đạt 120% kế hoạc Thành ủy giao…

Quận ủy Hoàng Mai cũng tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020, bầu được 878 chi ủy viên, trong đó, có 349 chi ủy viên mới tham gia lần đầu. Trong quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội, quận kiên quyết đưa ra khỏi cấp ủy khóa mới những trường hợp không đủ sức khỏe, không đủ uy tín và năng lực để đảm bảo cho cấp ủy khóa mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đủ tiêu chuẩn và điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2017 cho thấy, có 27/52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận được xếp loại “trong sạch, vững mạnh”, trong đó, 6 tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”…

Năm 2018, quận Hoàng Mai đề ra 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ; thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội… 
Quận cũng sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, trong đó, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích cao nhất, chaò mừng các sự kiện của Thủ đô, đất nước và hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập quận và cuối năm 2018.