DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hoàng Mai tăng cường công tác giáo dục QP-AN

30-05-2014 17:52
Kinhtedothi - Ngày 30/5, quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (QP-AN) và phòng không nhân dân năm (PKND) năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.
Năm 2013, Hội đồng giáo dục QP-AN quận đã mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 71 cán bộ, đối tượng 3; mở 2 lớp đào tạo cho 316 cán bộ đối tượng 4…Hội đồng nghĩa vụ quân sự kiêm nhiệm công tác giáo dục QP-AN các phường và các cơ quan đã tổ chức 20 lớp bồi dưỡng cho 2.074 cán bộ, đảng viên khu dân cư, tổ dân phố, đoàn thanh niên.
Lãnh đạo quận Hoàng Mai trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác giáo dục QP-AN và PKND năm 2013
Lãnh đạo quận Hoàng Mai trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác giáo dục QP-AN và PKND năm 2013
Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai đã phối hợp với Ban Giám hiệu các Trường THPT trên địa bàn tổ chức tốt môn học giáo dục QP-AN tới 100% học sinh; triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần tạo sự ổn định về chính trị để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quận tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ theo đúng chỉ đạo của TP, thực hành diễn tập khu vực phòng thủ; tổ chức diễn tập chiến đấu trị an gắn với PKND..

Quận đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Trong đó, tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả trước tình hình mới, trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, yêu chế độ XHCN, các quan điểm, tư tưởng của Đảng về tăng cường tiềm lực QP-AN; khảo sát và nắm chắc các đối tượng để chủ động xây dựng kế hoạch và phân cấp bồi dưỡng kiến thức QP-AN, phấn đấu 70%
cán bộ đối tượng 3, 4 và đoàn viên thanh niên trong quận được bồi dưỡng kiến thức QP-AN..
TAG: