Hoàng Mai tổ chức hội nghị tuyên truyền trật tự, văn minh đô thị

Anh Quý
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 26/10, UBND quận và UB MTTQ quận Hoàng Mai đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị cho cán bộ chủ chốt MTTQ các cấp trên địa bàn.

Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt MTTQ các cấp trên địa bàn quận Hoàng Mai đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và TP về quản lý đô thị, gắn với triển khai các phong trào xây dựng văn hóa cơ sở, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa”; duy trì nền nếp công tác vệ sinh tại các tuyến đường, tuyến phố; giữ gìn VSMT, cảnh quan môi trường,…

Hội nghị cũng phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, nhằm trang bị kiến thức cho các đại biểu, có cơ sở truyền truyền, phổ biến cho người dân trong cộng đồng khu dân cư, thực hiện chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, bảo đảm TTATGT trên địa bàn TP.