Hoàng Mai tuyên truyền phòng chống buôn bán người

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/11, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng chống mua bán người (PCMBN); Hiệp định Phòng chống buôn bán người (PCBBN) và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giữa Việt Nam với Lào, tới cán bộ chủ chốt các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn.

Hội nghị đã công bố Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về hợp tác PCBBN và bảo vệ nạn nhân bị mua bị buôn bán, nhằm mục đích phòng, ngừa, trấn áp và trừng trị tôi phạm buôn bán người, đặc biệt là các nhóm tổ chức tội phạm xuyên quốc gia liên quan trực tiếp đến buôn bán người theo tinh thần Nghị định thư về PCBBN, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung cho Công ước của Liên Hợp quốc về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và phù hợp với pháp luật hiện hành mỗi nước. Hội nghị cũng quán triệt nhưng nội dung cơ bản của Luật Phòng chống mua bán người (gồm 8 chương, 58 Điều).

Thông qua hội nghị đã trang bị cho các đại biểu những kiến thức cơ bản về pháp luật trong công tác PCMBN; đồng thời hiểu rõ hơn những thủ đoạn tinh vi của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, mà đối tượng thường được chúng tìm đến là phụ nữ, trẻ em… Qua đó, giúp cán bộ cơ sở, nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác PCMBN tại địa bàn cơ sở, bảo đảm ổn định xã hội và giữ gìn hạnh phúc gia đình của người dân.