DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hội CCB Khối các cơ quan TP Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hữu Lạc
27-07-2016 10:00
Kinhtedothi - Ngày 27/7 Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Ngay từ đầu năm 2016, Hội CCB Khối đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Cán bộ hội viên trong toàn Hội luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua.
Hội viên Hội CCB luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy bản chất " Bộ đội Cụ Hồ". Các tổ chức cơ sở hội đều làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cơ sở Đảng về công tác hội, về thực hiện Qui chế dan chủ ở cơ quan, đơn vị. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII...

Với tinh thần gương mẫu, trung thành, đoàn kết, kỷ cương, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị hội viên. Từ đó góp phần đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hội cũng tổ chức, tham gia đầy đủ các hoạt động công tác xã hội  từ thiện, hoạt động gây quỹ xoá nhà dột nát, về nguồn, thăm chiến trường xưa.
TAG: