[Hỏi-đáp] Chuyển đất ao sang đất trồng cây lâu năm thế nào?

Luật sư Nguyễn Hồng Quang - Đoàn Luật sư Hà Nội
Chia sẻ

Kinhtedothi - "Bố mẹ tôi đang sử dụng 500m2 đất ao đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhưng nuôi trồng thủy sản không hiệu quả nên muốn chuyển để trồng cây ăn quả. Xin hỏi hồ sơ, thủ tục chuyển đổi như thế nào?" - Nguyễn Văn Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội

Trả lời:
Tại Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định: “Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/1/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 11 như sau:

“Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm: Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm...”.

Theo quy định trên, bạn không cần phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm nhưng bạn phải thực hiện đăng ký biến động theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép được quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT. Trong đó, người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ, gồm có: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT; sổ đỏ. Hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết...

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn