Hội đồng bầu cử Quốc gia thông qua 2 Nghị quyết quan trọng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 3/3, dưới sự chủ trị của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã họp Phiên thứ ba, đánh giá tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cầu cử tại các địa phương.

Đồng thời, tiến hành biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết quan trọng. Đó là Nghị quyết số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐB Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước; và Nghị quyết nguyên tắc phân bổ người ứng cử ĐB Quốc hội ở T.Ư về ứng cử tại địa phương.
Phiên họp thứ ba của Hội đồng bầu cử Quốc gia
Phiên họp thứ ba của Hội đồng bầu cử Quốc gia
Tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Sinh Hùng đề nghị đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, để giúp cử tri, Nhân dân hiểu rõ hơn nữa về ý nghĩa của bầu cử; Đối với công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội, cần có sự quan tâm đặc biệt, phải nhận định chính xác, khẩn trương đánh giá tình hình của các địa phương để kịp thời chỉ đạo… Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng yêu cầu Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia thống nhất về hệ thống mẫu dấu cho các địa phương, các đơn vị bầu cử; đề nghị UBTV Quốc hội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam quan tâm, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của các địa phương trong thời gian tới; đề nghị các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ban Công tác đại biểu tiếp tục rà soát lại các văn bản hướng dẫn về bầu cử. Đối với công tác nhân sự, giới thiệu các ĐB ở T.Ư, ĐB là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư ứng cử tại các địa phương cần tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo sự hợp lý, có sự phối hợp chặt chẽ và cần trình xin ý kiến Bộ Chính trị.